Ziarul UNIREA din 24 ianuarie 1899

Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, va expune, în cadrul ciclului expozițional „Exponatul Lunii”, în perioada 1-29 februarie a.c. o publicație apărută în județul Teleorman care a marcat un moment istoric. Este vorba despre Ziarul UNIREA din 24 ianuarie 1899, apărut în orașul Turnu Măgurele ca număr unic, cu prețul de un leu. Motivația editării acestui ziar este dată de însuși titlul, sărbătorirea Uniri și este consemnată în prima filă: „astăzi patruzeci de ani, Adunarea Electivă din București, alegând în unanimitate de voturi, de Domn al Munteniei pe Alexandru Ioan I-iu, Domnul Moldovei, a realizat Unirea Moldovei cu Muntenia. În această zi deci s-a pus temelia actualului Stat Român”.

Editarea ziarului a revenit Corpului Didactic din orașul Turnu Măgurele, care „a crezut de cuviință a tipări acest număr festiv, spre a împrospăta în mintea fiecăruia evenimentele desfășurate în acele momente vrednice de o veșnică aducere aminte”.

Din lectura ziarului reiese cu claritate importanța în realizarea Unirii a Adunării Elective a Țării Românești, care a fost dispusă să accepte ca domn pe Alexandru Ioan Cuza, un moldovean puțin cunoscut în lumea politică a Iașului și total necunoscut celor din București. Vocea care a dat soluția diplomatică a unirii în București este azi o figură necunoscută tinerei generații. Este vorba despre avocatul, ziaristul, juristul și omul politic Vasile Boerescu, care în Ședința secretă a ținut un discurs în care le cere alegătorilor să lase deoparte interesele personale privind alegerea unui domn și să fie toți o „singură simțire”. Adunarea Electivă era prezidată de Mitropolitul Nifon iar vice-președinte era vornicul C. Cantacuzino, deputat al județului Teleorman.

În filele ziarului UNIREA este transcrisă felicitarea unui număr de 67 de locuitori ai orașului Turnu Măgurele adresată Adunării Elective pentru alegera ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza. Evenimentele menționate de ziar se opresc în data de 8 februarie, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza ajunge în București și depune jurământul de credință în fața Biroului Adunării Elective.

Din cuprinsul ziarului UNIREA menționăm titlurile articolelor:

– Actele oficiale pentru alegerea domnului

– Programa pentru deschiderea Obșteștii Adunări din 16 ian. 1859

– Adunarea Electivă-Ședința secretă- discursul lui V. Boerescu

– Alegerea domnului

– Principatele Unite, Adunarea Electivă a Țării Românești

– Actele oficiale după alegere

– Discursul lui V. Boerescu

– Principatele Unite Moldova și Țara Românească, ministerul din Năuntru

– Principatele Unite Moldova și Țara Românească, Noi Alexandru Ioan I-iu

– Entuziasmul produs de Unire

– Cuza spre București

– Cuza în București

– Proclamația lui Cuza

– Îndoita alegere a lui Cuza, judecată în străinătate

În partea de jos a ziarului, pe toate paginile, se află redată piesa de teatru „Împăcarea” scrisă de An. Georgescu și jucată de elevi din Turnu Măgurele. Subiectul piesei reprezintă o alegorie a Unirii. Văduva Caraiman și văduva Ceahlău, două surori care datorită vecinilor răi Ianoș, Ivan și Osman au trăit multă vreme despărțite, în final se împacă spre bucuria tuturor.

Arhiva de Articole