Vasul zoomorf de la Alexandria „Gorgan”

Vasul zoomorf din lut a fost descoperit întâmplător de către un localnic, în primăvara anului 2015 în așezarea de tip tell de la „Gorgan”. Acest sit se află pe malul stâng al râului Vedea, la nord de orașul Alexandria. Cea mai veche semnalare a lui a fost făcută de către Cezar Bolliac, în anul 1869, când menționa așezarea de la „Gorgan”, arătând că pe această movilă se află „o foarte mare şi adâncă groapă în centru, făcută de căutătorii de comoare”. Tell-ul a fost afectat succesiv de excavări pentru extragerea pământului de către localnici, datorită amenajării unui drum de acces către loturile agricole și a unei plantații de salcâmi. O cercetare arheologică care a vizat „Gorganul” s-a desfășurat în anul 2002, în cadrul unui proiect româno-britanic. În urma săpăturilor, s-a constat existența în zona cercetată a şapte niveluri de locuire, cu o grosime totală de cca. 5,50 m, toate datate în mileniul V î. Hr. (cultura Gumelniţa). În prezent, datorită factorilor naturali și antropici, situl continuă să se degradeze.

Vasul zoomorf este o piesă miniaturală, având următoarele dimensiuni: lungimea 12 cm, lăţimea 5,2 cm, înălţime (zona gâtului) 5 cm. A fost lucrat dintr-o pastă semifină, omogenă, ce cuprinde ca degresant nisip. Arderea este neuniformă iar culoarea predominantă este negru-maronie.

Vasul are forma unui patruped fără cap. Animalul este redat într-o poziție relaxată, așezat pe partea stângă. Corpul este arcuit iar membrele, rupte din vechime par să fi fost modelate întinse în față. Gâtul lustruit, este cilindric, scurt și orientat în sus. Deși este deteriorat, acesta aduce dovezi despre existența unui cap mobil, posibil zoomorf, antropomorf sau chiar antropozoomorf. Baza recipientului este aplatizată și cu un aspect rugos.

Pe corpul aplatizat și curbat se observă un decor tipic culturii Gumelnița, reprezentat de grupuri de linii incizate. Pe spate, între patru asemenea benzi s-a creat un spațiu în care se află un cerc lucrat tot prin incizare.

O piesă asemănătoare, un recipient modelat sub forma unui taur în poziţie aşezată, a fost descoperit în aşezarea eneolitică de la Gumelniţa (jud. Călărași). Analogii există și la sud de Dunăre, în mediul Karanovo, la Polska-Kirilovo și Goliamo-Delcevo. Toate se încadrează în marele grup al vaselor zoomorfe și antropozoomorfe, strâns legate de viața spirituală a comunităților eneolitice.

Arhiva de Articole