Taxe şi servicii prestate

Taxe pentru vizitarea și utilizarea temporară a spațiilor din Muzeul Judeţean Teleorman

Pentru vizitarea şi utilizarea temporară a spaţiilor din muzeu, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 96 din 31 mai 2023 stabilite pentru anul 2024:

  • intrare unică pentru adulţi – 4,00 Lei
  • utilizarea temporară a spaţiilor de expoziţie – 4,00 lei/mp/zi
  • fotografiere şi filmare în expoziţie – 15,00 lei/h sau fracţiune
  • veteranii de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război, instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului (cu excepția incintelor folosite pentru activități economice), precum și persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990 sunt scutiţi;
  • elevii şi studenţii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate;
  • elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul în muzeu.
Servicii prestate
  • Muzeul Judeţean Teleorman execută pe bază de contract studii arheologice şi istorice aferente P.U.G.-urilor.
  • Muzeul Judeţean Teleorman realizează pe bază de contract diagnostice arheologice, supravegheri arheologice şi cercetări arheologice preventive.

Arhiva de Articole