Petre Dumitriu Colicrava

Petre Dumitriu Colicrava, născut în anul 1798 – decedat în anul 1869, a făcut parte din rândul negustorilor târgului Mavrodin care au dat bani și au semnat, la data de 24 iulie 1832, pentru cumpărarea unei moșii. Aceasta avea să fie terenul viitorului oraș cu numele Alexandria.

La trei ani după recunoașterea oficială a orașului, în 1843, Petre Dumitriu Colicrava este ales epitrop, echivalentul de azi al funcției de primar, alături de alți trei alexăndreni: Nedelco Zaharia, Ghencu Pena și loan Tânțăreanu.

Tabloul, aflat în patrimoniul Muzeului Județean Teleorman, îl reprezintă pe acesta la bătrânețe. Personajul este pictat într-o manieră sobră având fața austeră, tuns scurt și cu barbă. Îmbrăcămintea este de influență orientală, cu cămașă și giubea îmblănită.

Tabloul, cu dimensiunile de 65 cm lungime și 49 cm lățime, este semnat de pictorul Anton (Tony) Ventzel (1858-1917) în anul 1909. Este pictat în ulei pe pânză și are două mențiuni: în partea stângă – sus, cu litere albe este scris Petre Dumitriu Colicrava fondator inițiator al orașului Alexandria 1798-1869, iar în partea dreaptă – sus scrie dăruit primăriei de Constantin Colicrava în anul 1909.

Tabloul este realizat, cel mai probabil, după o fotografie dată pictorului de către urmași. În lista cu primari ai orașului Alexandria de la 1864, după Legea comunelor dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, este trecut Atanasie Colicrava – consilier local. Mai târziu, fiul acestuia, Constantin Colicrava, este primar în două mandate: ianuarie – martie 1914 și decembrie 1918 – februarie 1919.

Anul 1909 are o mare însemnătate pentru istoria Alexandriei. Autoritățile locale au serbat cei 75 de ani de existență ai orașului. Pentru această ocazie, în localul Primăriei, în frumoasa sală de recepție în stil rococo, menționată în planul clădirii cu numele de vestibul, au fost puse tablouri ale domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, nașul orașului, și a celor care au dat bani pentru cumpărarea terenului necesar fondării urbei.

Arhiva de Articole