1/2009

Cuvânt înainte Foreword        
Laurens C. THISSEN   First ceramic assemblages in the Danube catchment, SE Europe – a synthesis of the radiocarbon evidence Primele grupuri ceramice din bazinul Dunării, sud-estul Europei – o sinteză a datelor radiocarbon  
Corneliu BELDIMAN, Diana-Maria SZTANCS   Industria materiilor dure animale aparţinând culturii Starčevo-Criş descoperită în aşezarea de la Măgura ‘Buduiasca-Boldul lui Moş Ivănuş’, jud. Teleorman. Consideraţii asupra repertoriului tipologic L’industrie des matières dures animales appartenant à la culture Starčevo-Criş découverte dans le site Măgura ‘Buduiasca-Boldul lui Moş Ivănuş’, dép. de Teleorman, Roumanie. Considérations sur la typologie  
Steve MILLS   High-resolution study and raster interpolation of early Neolithic pit features at Măgura ‘Buduiasca’, Teleorman County, Southern Romania Studiu de înaltă rezoluţie şi interpolări raster pentru gropile din perioada neolitică timpurie de la Măgura ‘Buduiasca’, judeţul Teleorman, sudul României  
Amelia PANNETT   The lithic assemblages from Teleor 003: preliminary analysis and interpretations Industria litică de la Teleor 003: studiu preliminar şi interpretări  
Radian R. ANDREESCU, Pavel MIREA, Katia MOLDOVEANU, Ion TORCICĂ Noi descoperiri în aşezarea gumelniţeană de la Vităneşti ‘Măgurice’ New discoveries from the Gumelniţa culture settlement Vităneşti ‘Măgurice’  
Alin  FRÎNCULEASA   Descoperiri arheobotanice în aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova) Archaeobotanical discoveries from the Chalcolithic settlement of Mălăieştii de Jos (Prahova County)  
Pavel MIREA   Un tezaur de epocă geto-dacă descoperit la Măgura, jud. Teleorman A Geto-Dacian hoard find at Măgura, Teleorman County  
Peti DONEVSKI   Archaeological investigations in Silistra (Durostorum) Cercetări arheologice la Silistra (Durostorum)    
Valentin RADU, Adrian BĂLĂŞESCU, Pavel MIREA, Steve MILLS, Katia MOLDOVEANU, Radian R. ANDREESCU, Douglass W. BAILEY   O depunere rituală de animale descoperită la Măgura ‘Buduiasca’ (jud. Teleorman) A ritual animal deposition found at Măgura ‘Buduiasca’ (Teleorman County)
Bogdan CIUPERCĂ, Andrei MĂGUREANU   Unele observaţii asupra problemei tiparelor din secolele V-VII descoperite în spaţiul extra-carpatic Regarding the problem of the VI-VII century mould finds in the extra-Carpathian area  
Ecaterina ŢÂNŢĂREANU   Observaţii asupra ceramicii medievale de uz comun de la Zimnicea, jud. Teleorman Notes on the common use medieval pottery from Zimnicea, Teleorman County  
Douglass W. BAILEY   Archaeologies of the Teleorman Valley: the contemporary past and fragmented records ‘Arheologiile’ văii Teleormanului: trecutul contemporan şi înregistrările fragmentare  
Cătălin LAZĂR   Consideraţii teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare (I): Contribuţiile antropologiei culturale şi sociale The theoretical and methodological considerations concerning the study of funerary practice (I): the contribution of cultural and social anthropology  
Ioana BOGDAN CĂTĂNICIU   Limes Daciae Inferioris, cercetări şi ipoteze Limes Daciae Inferioris, research and hypotheses    
Dragoş MĂNDESCU   Descoperirea sitului arheologic de la Zimnicea şi prima etapă a cercetării sale: ‘Exploraţiunile’ lui Cezar Bolliac (1845, 1858?, 1869, 1871-1873) La découverte du site archéologique de Zimnicea et la première étape de sa recherche: ‘Les explorations’ de Cezar Bolliac (1845, 1858?, 1869, 1871-1873)  
Ionel CÂNDEA   Vechi cercetări arheologice şi istorice în judeţul Teleorman şi la cetatea Turnu (Măgurele) Old archaeological and historical research in Teleorman County and at Turnu (Măgurele) citadel  
Colaboratori Contributors  

Arhiva de Articole