NOI REGULI DE VIZITARE A MUZEULUI DIN 25 OCTOMBRIE 2021

Stimați vizitatori,

Vă informăm că accesul în muzeu se face conform Hotărârii Guvernului României nr. 1.130 /2021 pentru modificarea anexelor 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de Covid-19, în vigoare din 25 octombrie 2021. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1013 din 22 octombrie 2021. Formă aplicabilă la zi, 25 octombrie 2021 și în conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, în vigoare de la 26 octombrie 2020 (Consolidarea din data de 25 octombrie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 26 octombrie 2020 și include modificările aduse prin următoarele acte: HG 3/2021; Ordin 3028/2021; Ordin 3032/2021; Ordin 3107/2021; Ordin 3186/2021; Ordin 3214/2021; Ordin 3546/2021. Ultimul amendament în 21 octombrie 2021).

Accesul publicului în Muzeul Național de Istorie a României se face în următoarele condiții:

(conform H.G nr. 1.090/2021 modificată prin Hotărârea nr. 1.130/2021)

(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permis accesul, potrivit art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3

– doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

– persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

– persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute mai sus prin intermediul Certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor descrise mai sus se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Pentru siguranța dvs. și a celor din jur vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

– accesul vizitatorilor este permis numai în condițiile purtării obligatorii a măștii individuale și după verificarea temperaturii de către reprezentantul muzeului; nerespectarea acestor prevederi conduce la refuzul accesului;

– accesul grupurilor (maximum 10 persoane) se face la un interval de 5 minute;

– dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool, la intrarea în muzeu;

– în interiorul muzeului se va păstra distanța de 2 metri între vizitatori, respectiv personalul muzeului;

– limitarea vizitei la un interval de timp de cel mult 1,30 ore;

– în spațiul expozițional se pot afla concomitent 30 de persoane. Accesul de noi vizitatori va fi permis gradual și progresiv, pe măsură ce persoanele care au vizitat expozițiile au părăsit muzeul;

– în intervalul orar 13:00-13:30 se va realiza igienizarea spațiului expozițional.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Arhiva de Articole