Începuturile civilizaţiei europene – neo-eneoliticul la Dunărea de jos (ICE)

A fost un program de cercetare derulat în două etape (2006-2009 şi 2010-2013), coordonat de Muzeul Naţional de Istorie a României, ce a reunit la nivel instituţional mai multe muzee: Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Romanaţiului Caracal. Prin acest program s-a căutat aducerea laolaltă a mai multor arheologi şi combinarea eforturilor lor individuale în încercarea de a imprima un nou ritm cercetării epocii neo-eneolitice. Privit ca o continuare a proiectului Southern Romania Archaeological Project, programul ce a avut ca punct de plecare tot valea Teleormanului, a fost extins pe o mare suprafaţă a Munteniei şi a estului Olteniei.

Obiectivele generale ale acestei colaborări au fost: lărgirea cunoştinţelor despre aşezările şi mediul natural din epoca neo-eneolitică din sudul României, dinamica locuirii neo-eneolitice şi determinarea specificului regional al acestor civilizaţii.

Cercetările punctuale desfăşurate pe valea Teleormanului, la Măgura pe situl numit „Boldul lui Moş Ivănuş”, au condus la identificarea celui mai timpuriu orizont neolitic atestat până în momentul de faţă în Muntenia, fapt ce are consecinţe semnificative în ceea ce priveşte neolitizarea şi neoliticul timpuriu la Dunărea de Jos. Cercetările de aici au furnizat un bogat material arheologic: vase şi fragmente ceramice, unelte de silex, obsidian, os, corn, obiecte de podoabă din lut, piatră sau scoică etc. Au fost făcute datări cu 14C, analize izotopice asupra oaselor de animale pentru stabilirea unor „markeri ai domesticirii” ovi-caprinelor, bovinelor şi porcinelor, precum şi stabilirea paleodietei animalelor, în urma căreia se pot face consideraţii asupra mediului natural străvechi.

Analize arheozoologice au condus la identificarea unor specii de animale domestice, stabilirea vârstei de sacrificare a acestora precum şi încercarea de stabilire unei sezonalităţi în ceea ce priveşte comportamentul omului faţă de animale, la identificarea unor specii de animale sălbatice vânate şi a speciilor de peşti pescuiţi. Au fost realizate şi studii tehnologice asupra producerii ceramicii şi a artefactelor din materii dure animale. Oase umane provenit din acest sit au fost analizate în cadrul unui proiect ce a urmărit stabilirea istoriei genomului uman din Europa de sud-est în perioada 12000-500 î.Hr.

Arhiva de Articole