Înapoi în timp – arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman

Expoziţia permanentă de arheologie a Muzeului Judeţean Teleorman, intitulată Înapoi în timp – arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman, invită pe cei care îi vor trece pragul, prin intermediul a cinci săli, la o călătorie prin preistoria, protoistoria, antichitatea și evul mediu de pe teritoriul actualului județ Teleorman, pornind din epoca neolitică, din jurul anului 6100 î.Hr. și continuând până la cumpăna dintre secolele XVIII-XIX.

„Introducerea” se realizează prin intermediul sălii dedicate epocii neolitice (6100-4900 î.Hr.). Aici, cu ajutorul unui panou cronologic sunt prezentate culturile arheologice care aparţin neoliticul din zonă şi vechimea fiecăreia în parte (Starčevo-Criş, Dudeşti, Vădastra şi Boian-Giuleşti). O hartă a judeţului prezintă localităţile unde au fost făcute descoperiri din această epocă, fiind important de menţionat faptul că peste 95% dintre obiecte provin de pe şantierul arheologic de la Măgura „Buduiasca” şi au fost descoperite în perioada 2001-2008, în urma cercetărilor desfăşurate în cadrul unor proiecte internaţionale sau naţionale de cercetare.

Următoarea sală este dedicată epocii eneolitice (4900-3700 î.Hr.). Un panou cronologic prezintă culturile eneolitice din zonă iar pe o hartă sunt figurate descoperirile de acest tip, așezările plane și tell-urile. Exponatele prezentate aparțin în totalitate culturii Gumelnița. Cea mai mare parte a lor provin din așezarea de tip tell de la Vitănești, punctul „Măgurice”, cercetată începând din anul 1993, până în prezent. Alte exponate provin din tell-urile de la Alexandria „Gorgan”, Ciolăneștii din Deal „Măgura Țui”, Măgura „Bran”, Siliștea „La Lilieci”, Țigănești „Gorgan”.

A treia sală – „Epoca metalelor. Geto-dacii”, familiarizează vizitatorii cu epoca metalelor (epoca bronzului și epoca fierului), respectiv cu descoperirile din epoca geto-dacică. În două dintre vitrine sunt prezentate, chiar dacă în replică (originalele fiind la Muzeul Național de Istorie a României), două descoperiri emblematice pentru județul Teleorman: „carul solar” de la Bujoru, atribuit primei vârste a fierului (Hallstatt) și inventarul „mormântului princiar” getic de la Peretu (jumătatea sec. IV î.Hr.). O parte importantă este acordată descoperirilor funerare din necropola getică de la Zimnicea „Câmpul Morților” (sec. IV-II î.Hr.).

Ultima sală, intitulată „Mileniul I. Evul Mediu” ne aduce, în prima parte, la începutul epocii creștine, fiind prezentate descoperirile corespunzătoare perioadei sec. II-III d.Hr. („dacii liberi”), sec. IV d.Hr. (migrațiile timpurii), sec. V-VII d.Hr. (migrațiile slavo-avare) și începutului evului mediu (sec. VIII-X d.Hr.). A doua parte a sălii prezintă o serie de descoperiri din evul mediu, începând cu cele de la Zimnicea și Frumoasa, din sec. XIV-XVI și continuând cu cele de la Coșoteni, Plăviceni și Turnu, respectiv până la începutul sec. XIX.

Galerie foto

Arhiva de Articole