Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună

Proiectul Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună (cod ROBG-476), cu finanţare europeană în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 „Regiunea verde” a fost desfăşurat în parteneriat cu Fundaţia „Mână deschisă” din Plevna, Bulgaria (Beneficiar Lider), Muzeul Judeţean Teleorman având calitatea de Beneficiar 2.

Proiectul şi-a propus să îmbunătăţească utilizarea durabilă a resurselor şi a patrimoniului natural şi cultural din zona eligibilă prin implementarea de măsuri şi activităţi inovatoare şi pe termen lung. Valoarea totală proiectului (FEDR) a fost de 424587,50 Euro

Obiectivele specifice şi activităţile principale ale proiectului au fost:

– identificarea şi studierea a 18 obiective cu istorie comună, parte a moştenirii culturale şi istorice din Bulgaria şi România, împărţite proporţional, câte 9 în fiecare dintre cele două ţări şi dezvoltarea unei strategii comune privind protecţia, dezvoltarea, conservarea şi promovarea patrimoniului cultural;

– elaborarea de machete tridimensionale a obiectivelor identificate;

– digitalizarea obiectivelor studiate şi crearea unor aplicaţii Android şi iOS cu informaţii despre acestea şi crearea a două produse turistice integrate;

– organizarea a 8 expoziţii de proiect, împărţite proporţional câte patru pe teritoriul Bulgariei de Nord şi patru pe teritoriul României de Sud;

– creşterea gradului de conştientizare şi promovare a regiunii transfrontaliere cu privire la obiectivele culturale şi istorice situate în sudul României şi nordul Bulgariei, cu o istorie comună a celor două ţări, creşterea fluxului turistic şi a numărului de nopţi de cazare în regiune, prin implementarea de măsuri şi activităţi inovatoare şi pe termen lung.

În condiţiile izbucnirii pandemiei de Covid 19 şi a restricţiilor apărute, a fost cerută suspendarea proiectului, aprobată de Autoritatea de Management, pentru o perioadă de trei luni (martie-iunie 2020). După reluarea proiectului, în iunie 2020, Beneficiarul Lider a cerut o nouă perioadă de extindere a perioadei de implementare până la data de 7 decembrie 2020.

Activitatea Muzeului Judeţean Teleorman s-a derulat astfel:

– realizarea filmului proiectului şi difuzarea lui;

– realizarea broşurilor şi a posterelor pentru expoziţia proiectului;

– contractarea unui serviciu pentru difuzarea spoturilor publicitare pentru promovarea expoziţiei;

– organizarea şi itinerarea expoziţiei proiectului în locaţiile stabilite din România (Alexandria, Călăraşi, Constanţa, Craiova);

– contractarea unui serviciu şi realizarea aplicaţiei ROBG Common Sites App, pentru telefoane mobile (sistemele de operare Android şi iOS);

– conferinţa de presă de final a proiectului.

Arhiva de Articole