Diplomă de bacalaureat

Diploma de bacalaureat pe care o prezentăm a fost emisă în anul 1929 şi atestă absolvirea liceului de fete „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi de către eleva Comănescu D. Sofia Elena, în sesiunea din septembrie 1928. Are dimensiunile de 46 x 32 cm, este imprimată cu cerneală tipografică ecru (îngălbenit) şi brun (în diferite nuanţe) pe o hârtie velină, pe ambele feţe.

Diploma are o ornamentaţie grafică deosebită, prezentând de jur-împrejur un ancadrament sub formă de poartă. Se distinge în mod deosebit latura superioară pe care apare, central, stema mică a Regatului României (1922-1947) iar în părţile laterale, în medalion, portretele împăratului Traian (laureat, profil stânga) şi regelui Ferdinand (profil dreapta). Stema este încadrată de textele „REGATUL ROMÂNIEI” şi „MINISTERUL INSTRUCŢIUNII” scrise pe două rânduri. Ancadramentul este foarte bogat în elemente grafice ce se compun din numeroase noduri, motive vegetale şi motive florale stilizate.

Pe fundalul diplomei apare iarăşi imprimată stema Regatului României, de data aceasta varianta mare, rotundă, cu textul „ROMÂNIA”, deasupra, în semicerc şi dedesubt textul „MINISTERUL INSTRUCŢIUNII”, scris drept. În părţile laterale, tot în fundal, stema este încadrată de cifrul Ministerului Instrucţiunii („MI”).

Interiorul ancadramentului este dedicat textului dispus astfel: în partea superioară apar datele elevei, completate cu cerneală neagră (stânga), fotografia sepia a acesteia (dreapta) şi textul „DIPLOMA DE BACALAUREAT” (central), partea centrală a diplomei este dedicată textului în care se arată cui a fost acordată şi media obţinută iar partea inferioară este rezervată semnăturilor ministrului, preşedintelui comisiei, directorului şcolii, elevului, precum şi ştampilei tip timbru sec ce a fost aplicată central.

Pe spatele diplomei este trecută situaţia matricolă din cei patru ani de studii precum şi notele obţinute la examenul de bacalaureat, totul fiind completat cu tuş negru.

Arhiva de Articole