Concursul lunii octombrie

Care este sursa de inspirație a sculpturilor din ciclul „Truism”?

Răspunsurile dumneavoastră sunt aşteptate pe adresa:

Muzeul Judeţean Teleorman, str. 1848, nr. 1, Alexandria, 140033 sau la

email: exponatul@yahoo.com, până la data de 25 octombrie a.c.

Vă rugăm să menţionaţi numele şi prenumele, adresa şi un număr de telefon.

Arhiva de Articole