Concursul lunii decembrie

Ce piese compun tezaurul de la Mavrodin?

Răspunsurile dumneavoastră sunt aşteptate pe adresa: Muzeul Judeţean Teleorman, str. 1848, nr. 1, Alexandria, 140033, jud. Teleorman

sau la email:

exponatul@yahoo.com,

până la data de 22 decembrie a.c.

Vă rugăm să menţionaţi numele şi prenumele, adresa şi un număr de telefon.

Arhiva de Articole