Colecţia de arheologie

Colecţia de arheologie cuprinde piese provenite din săpături arheologice, cercetări de suprafaţă şi descoperiri întâmplătoare. Piesele arheologice aparţin epocilor: paleolitice, neo-eneolitice, epoca bronzului, epoca fierului, epoca migraţiilor timpurii, epoca medievală. Loturi importante de piese provin din campaniile arheologice desfăşurate la: Ciuperceni, Ciolăneştii din Deal, Vităneşti, Măgura, Albeşti, Orbeasca de Sus, Trivalea Moşteni, Lăceni, Dulceanca, Păuleasca, Zimnicea, Dudu-Manastirea Plăviceni etc.

Printre piesele deosebite amintim:

  • neoliticul timpuriu (Starčevo-Criș): vase şi fragmente ceramice, fragmente de obiecte din lemn, obiecte de podoaba provenite de la Măgura.
  • neoliticul dezvoltat (Dudeşti, Vădastra): vase si fragmente ceramice, obiecte de podoaba provenite de la Măgura.
  • eneolitic (Gumelniţa): fragmente ceramice pictate cu grafit sau aur, un vas triplu, plastică antropomorfă de os, plastică antropomorfă şi zoomorfă de lut, obiecte de podoabă, unelte de os, corn, piatră, cupru, capace prosopomorfe, vase antropomorfe, provenite de la Vităneşti, Orbeasca de Sus, Siliştea, Ciolăneştii din Deal.
  • prima epoca a fierului: akinakes (Lăceni).
  • a doua epocă a fierului: zăbale de fier, mărgele din sticlă colorată, fibule, brăţări de bronz, inel de argint, vase elenistice, un cercel elenistic de aur, piepteni de os, cupe cu decor în relief, provenite de la Zimnicea, Poroschia, Lăceni, Orbeasca de Sus, Măgura.
  • epoca migraţiilor timpurii (sec. IV d.Hr.): obiecte de inventar funerar: vase, fibule de bronz şi argint, mărgele de sticla şi scoică Spondylus, fibulă ornitomorfă de bronz, ulcior roman, provenite de la Lăceni, Măgura, Dulceanca, Ștorobăneasa.
  • perioada sec. V-VII d.Hr.: fibule digitate, catarame, vase ceramice.
  • epoca medievală: ceramică smălţuită şi zgrafitată, podoabe din argint, argint aurit şi aur din sec. XIV-XVII, provenite de la Zimnicea, Brânceni, Guruieni, Roşiorii de Vede, Frumoasa.
Galerie foto

Arhiva de Articole