Cercetări arheologice în Judeţul Teleorman – decada 2011-2020

Expoziţia, deschisă la 23 decembrie 2020, reuneşte rezultatele obţinute în cea mai mare parte a cercetărilor arheologice – sistematice şi preventive, derulate în ultimii 10 ani pe teritoriul judeţului, atât de către specialişti ai Muzeului Judeţean Teleorman, cât şi de către cercetători de la alte muzee, universităţi sau institute de cercetare.

Partea introductivă cuprinde date generale despre cercetarea arheologică în Teleorman din ultimii 10 ani şi o listă a tuturor cercetărilor efectuate: proiecte de cercetare, cercetarea arheologică sistematică şi cercetarea arheologică preventivă

Cea mai mare parte a expoziţiei este dedicată săpăturilor de la Vităneşti, ce au debutat în urmă cu 27 de ani, în cadrul unui proiect de cercetare pluridisciplinară a aşezării gumelniţene de tip tell din punctul „Măgurice”, desfăşurat în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României.

Un panou prezintă tot o cercetare a epocii eneolitice la Vităneşti, o cercetare de salvare din punctul numit convenţional „Vităneşti 004” (2019).

O altă săpătură arheologică de salvare a avut în vedere complexe din eneolitic dar şi din sec. V-VII d.Hr., în punctul numit „Limonagiul”, aflat în vecinătatea municipiului Alexandria (2019, 2020).

În perioada 2016-2019, împreună cu Universităţile din Cardiff şi Lincoln din Marea Britanie, s-a derulat un proiect de cercetare privind „Interacţiunile om-fluviu în preistorie (cca. 9000-5000 î.Hr.) la Dunărea de Jos”, ce a vizat şi posibile situri mezolitice în zona Ciuperceni-Poiana, în sudul judeţului Teleorman.

La începutul acestei decade o importantă cercetare arheologică preventivă a abordat siturile arheologice identificate de-a lungul traseului „Variantei ocolitoare a municipiului Alexandria” (2011, 2012), cercetare coordonată de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti.

O cercetare arheologică preventivă s-a desfăşurat la Turnu Măgurele, fiind prilejuită de cel mai important proiect de restaurare al unui monument istoric medieval din Teleorman – „Cetatea Turnu” (proiectant Credo Design SRL) şi a fost realizată de o echipă de arheologi de la Muzeul Judeţean Satu Mare şi Vanderlay Arheo SRL Hunedoara (2018, 2019).

Tot o cercetare arheologică preventivă a avut loc în incinta unui alt monument medieval, Mănăstirea „Sf. Dumitru” de la Coşoteni, pentru eliberarea de sarcină arheologică a terenului pe care urmau a fi edificate două construcţii monastice (2017, 2018).

Un segment important al cercetărilor arheologice a fost dat de cele de suprafaţă, a evaluărilor de teren şi diagnosticelor arheologice, a căror amploare şi acoperire a teritoriului judeţului Teleorman sunt ilustrate prin câteva planşe.

O parte a unor descoperiri deosebite, unele făcute întâmplător, dar şi a unor donaţii, sunt expuse în partea finală a expoziţiei.

Circuitul expoziţional se încheie cu ilustrarea unui subiect foarte sensibil, acela al siturilor arheologice în pericol şi evidenţiază, prin câteva exemple, acţiunea umană distructivă exercitată asupra lor.

Expoziţia va rămâne la dispoziţia publicului vizitator până la sfârşitul lunii iunie 2021, iar vizitarea se va putea face de luni până vineri, între orele 9.00-17.00, în condiţiile respectării măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-COV-2.

Arhiva de Articole