Cercetarea arheologică a sitului de la Ciuperceni, judeţul Teleorman, România (Les recherches archéologiques sur le site de Ciuperceni, Département de Teleorman, Roumanie)

Proiectul Cercetarea arheologică a sitului de la Ciuperceni, judeţul Teleorman, România, derulat între 2006-2008, a făcut parte dintr-un proiect mai amplu intitulat Paleoliticul României, derulat de Misiunea Arheologică Franceză în România de pe lângă Ministerul Francez al Afacerilor Externe, din partea franceză.

Parteneri în proiectul de cercetare de la Ciuperceni au fost Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Franţa şi Muzeul Judeţean Teleorman, fiind coordonat de către dr. Vasile Boroneanţ, din partea română şi prof. Alain Tuffreau, directorul Misiunii Arheologice Franceze în România.

Proiectul a vizate locuirile paleolitice din zona comunei Ciuperceni, jud. Teleorman, prin reluarea şi reevaluarea vechilor cercetări desfăşurate aici la sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80 din punctele cunoscute sub numele de „La Tir” şi „La Vii 1”.

Au fost identificate resturile unor ateliere de cioplit silexul datate în paleoliticul superior vechi, adică acum mai bine de 30.000 de ani. În urma sondajelor arheologice efectuate s-a dorit obţinerea unor date cât mai precise privind locuirile paleolitice, vechimea lor şi configuraţia mediului natural din acea epocă îndepărtată. Acest lucru a fost posibil şi datorită unor noi metode de cercetare şi analiză făcute la Laboratorul de Preistorie şi Cuaternar al Universităţii din Lille.

Arhiva de Articole