Exponatul Lunii


  • Manifest anticomunist

    „Exponatul Lunii Iunie” este reprezentat de o tablă zincată cu dimensiunile de 59 cm lungime și 43 lățime, pe care este scris cu apă tare un manifest anticomunist inedit. Această tablă a fost folosită la învelirea casei familiei Filip și Șerbana Negrilă din satul Talpa Ogrăzile, com. Talpa, jud. Teleorman. Manifestul este interesant, în primul rând, prin ingeniozitatea de care a dat dovadă meșterul tâmplar Văjoaica R. Petre, semnatarul lui, de a-l ascunde direct în învelișul casei nou ridicate de privirile celor care puteau să-l denunțe Securității. Modul de a scrie pe o tablă arată faptul că frica de a nu fi prins era foarte mare, știind că risca arestarea.

  • Tingirea din aramă

    Tingirea din aramă este o piesă ce face parte din categoria obiectelor confecționate din metal a Colecției de Etnografie a muzeului nostru. Este o piesă care provine din comuna Furculești și datează din prima jumătate a secolului al XX-lea. Este confecționată din aramă și staniu în tehnica ciocănirii la cald și la rece, are mânerele aplicate prin nituire și este cositorită. Tingirea este de formă rotundă, cu înălțime mică iar marginea este îndoită. Fiecare gospodărie țărănească teleormăneană conținea în trecut vase din aramă de uz gospodăresc cum ar fi căldări, cazane, tipsii, oale, tingiri cu sau fără capac.

  • Sabie Simsir


Arhiva de Articole