Aspecte etnografice teleormănene

Expoziţia permanentă Aspecte etnografice teleormănene valorifică colecţia de etnografie a Muzeului Judeţean Teleorman şi prezintă, în spaţiul a cinci săli, elemente specifice satului teleormănean de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până la mijlocul secolului al XX-lea.

În primele două săli este reconstituită o casă ţărănească alcătuită din prispă, tindă şi cameră de locuit, având ca model casele din comuna teleormăneană Siliştea-Gumeşti. Sunt expuse piese etnografice de uz casnic şi gospodăresc, mobilier ţărănesc, textile de interior. Este prezentată şi o colecţie de obiecte din aramă de uz gospodăresc realizate de romii căldărari, locuitori ai judeţului.

Sala a treia este dedicată costumul popular teleormănean, atât cel de muncă cât şi cel de sărbătoare, ce poate fi urmărit în evoluţia lui de-a lungul timpului.

Următoarele două săli prezintă ocupaţiile ţăranului din zona de câmpie, urmărind atât munca femeii, cât şi cea a bărbatului: torsul şi ţesutul, respectiv agricultura, pescuitul, viticultura. Sunt expuse piese etnografice din lemn, ce ilustrează o adevărată industrie casnică textilă, cum ar fi războiul de ţesut, vârtelniţa, ceacârul, răşchitorul, maşina de egrenat bumbac, maşina de tors, precum şi piese etnografice textile. Se mai găsesc expuse carul pentru boi, hambarul pentru făină, zdrobitorul pentru struguri, dubla şi vase din doage, care, împreună cu celelalte exponate, exprimă mai bine meşteşugurile şi arta populară din zona etnografică a Teleormanului.

Galerie foto

Arhiva de Articole