9/2017

PALEONTOLOGIE PALEONTOLOGY      
Ştefan VASILE, Bogdan Alexandru TORCĂRESCU Mammuthus meridionalis remains from Peretu (Teleorman County, southern Romania) – a new vertebrate fossil site in the Vedea Valley Resturile de Mammuthus Meridionalis de la Peretu (judeţul Teleorman, sudul României) – o nouă localitate cu vertebrate fosile de pe valea Vedei  
ARHEOLOGIE ARCHAEOLOGY      
Cătălin LAZĂR, Pavel MIREA, Andrei SOFICARU, Mihaela CULEA Date despre un mormânt eneolitic descoperit la Orbeasca de Sus (com. Orbeasca, jud. Teleorman) An Eneolithic burial discovered at Orbeasca de Sus (Orbeasca commune, Teleorman County)  
Radian-Romus ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU   Pandantive din lut descoperite în aşezarea eneolitică de la Vităneşti, jud. Teleorman Clay pendants discovered at the Eneolithic settlement of Vitănești, Teleorman County  
Ion TORCICĂ     Un tip aparte de vase descoperite în structurile de locuire Gumelniţa B1 din tell – ul Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman A special type of vessel from Gumelniţa B1 dwellings at Vităneşti ‘Măgurice’ tell settlement, Teleorman County  
Andreea BÎRZU   Notă asupra a două piese descoperite în aşezarea gumelniţeană Alexandria ‘Gorgan’, jud. Teleorman Two artifacts discovered at Alexandria ‘Gorgan’ tell settlement, Teleorman County  
Theodor IGNAT, Florin CONSTANTIN, Roxana BUGOI, Valentin PARNIC, Cătălin LAZĂR   Investigaţii imagistice asupra unor piese de lut eneolitice Imaging investigations of some Eneolithic clay artifacts
Alin FRÎNCULEASA, Pavel MIREA, George TROHANI   Local cultural settings and transregional phenomena: on the impact of a funerary ritual in the Lower Danube in the 4 th millennium BC Cadre culturale locale şi fenomene transregionale: despre impactul unui ritual funerar la Dunărea Inferioară în mileniul IV î.Hr.  
Radu BĂJENARU   Toporul de metal din zona Roşiorii de Vede şi câteva precizări cu privire la tipul Pădureni The metal axe from Roşiorii de Vede and some clarifications on the Pădureni axe type  
Cristian Eduard ȘTEFAN, Daniel SPÂNU   Cercetările arheologice preventive de la Alexandria ‘Pădurea Vedea’, judeţul Teleorman. Materialele  La Tène târziu şi post-romane Rescue excavations at Alexandria ‘Pădurea Vedea’, Teleorman County. The late La Tène and post-Roman finds  
Daniel GARVĂN, Gabriel STĂICUȚ, Alin FRÎNCULEASA   Cercetările arheologice de la Sudiţi (jud. Buzău) – complexe din mileniul I d.Hr. Archaeological research at Sudiţi (Buzău county) – features from the 1 st millennium AD  
Mihai MICU   The discovery of ‘Yeni-Kale’ fortress near Turnu Măgurele Descoperirea cet ăţii ‘Yeni-Kale’ lângă Turnu Măgurele
Simona MUNTEANU O aşezare medievală urbană la vărsarea Ialomiţei în Dunăre – Oraşul de Floci Oraşul de Floci – a medieval urban settlement at the confluence of Ialomiţa and Dunube rivers

Arhiva de Articole