8/2016

Monica Mărgărit, Adrian BălăŞescu, Pavel Mirea   Exploatarea tehnologică a materiilor osoase în nivelul Dudeşti de la Măgura ‘Buduiasca’ (‘Boldul lui Moş Ivănuş’), jud. Teleorman Technological exploitation of osseous materials in the Dudeşti level of Măgura ‘Buduiasca’ (‘Boldul lui Moş Ivănuş’), Teleorman County  
Vasile OPRIŞ, Cristian Eduard ŞTEFAN   The Boian – Spanţov pottery from two pits at Nanov-‘Vistireasa 3’ (Teleorman County, Romania) Ceramica Boian – Spanţov provenită din două gropi cercetate la Nanov-‘Vistireasa 3’ (judeţul Teleorman, România)  
Alin FRÎNCULEASA   Nordul Munteniei şi cronologia aspectului cultural Stoicani-Aldeni – stratigrafie, elemente de reper, şi date radiocarbon din situl de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova) Northern Walachia and Stoicani-Aldeni culture group chronology – stratigraphy, landmark elements, radiocarbon dates from the site of Mălăieştii de Jos (Prahova County)  
Ion TORCICĂ   Unelte din piatră şlefuită descoperite în aşezarea eneolitică de tip tell de la Ciolăneştii din Deal   (jud. Teleorman) Polished stone tools from Ciolăneştii din Deal (Teleorman County) Eneolithic tell settlement  
Andrei MĂGUREANU   O aplică cu capete de păsări descoperită la Târgşoru Vechi, jud. Prahova An appliqué with bird heads from Târgşoru Vechi, Prahova County  
Bogdan CIUPERCĂ, Veronica COJOCARU   Două topoare de luptă din a doua jumătate a mileniului I p.Chr. aflate în colecţia Muzeului din Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman Two battle axes dated to the second half of the 1st millennium AD from the Roşiorii de Vede Museum collection  
Vasile Diaconu, Roxana Diaconu   Etnografia în sprijinul arheologiei. Noi precizări în legătură cu o descoperire mai veche din judeţul Vaslui Ethnography in support of archaeology. Further notes in connection with an older discovery in Vaslui County  

Arhiva de Articole