7/2015

STUDII ŞI ARTICOLE
STUDIES AND ARTICLES
Laurens THISSEN   Ceramics from an Early Neolithic (Criş I) site in S Romania: ‘Buduiasca – Boldul lui Moș Ivănuș’ Ceramica dintr-un sit neolitic timpuriu (Criş I) din sudul României: ‘Buduiasca – Boldul lui Moș Ivănuș’  
Pavel MIREA   Between Everyday and Ritual Use – ‘Small Altars’ or ‘Cult Tables’ from ‘Măgura Buduiasca’, Teleorman County (II): the Developed Neolithic Finds Între folosinţa cotidiană şi rituală – ‘altăraşe’ sau ‘măsuţe de cult’ de la ‘Măgura Buduiasca’, judeţul Teleorman (II): descoperirile din neoliticul dezvoltat  
Camelia – Mirela Vintilă   Bordeie Bolintineanu descoperite în aşezarea de la Cernica ‘Mănăstirea Iezerul’ Bolintineanu pit-huts discovered at Cernica ‘Mănăstirea Iezerul’ settlement  
Vasile OPRIŞ, Cătălin LAZĂR   Suporturile paralelipipedice din eneoliticul timpuriu de la Dunărea de Jos Early Eneolithic parallel-piped stands in the Lower Danube region  
Adelina DARIE   Consideraţii generale privind podoabele de metal din perioada neo-eneolitică din spaţiul de sud-est al României: piesele de cupru General considerations on the Neo-Eneolithic metal adornments in southeast Romania: the copper objects  
Loredana NIȚĂ, Cristian Eduard ȘTEFAN, Mădălina DIMACHE, Tudor HILĂ, Radu PETCU   Consideraţii privind industria litică de la Șoimuş ‘La Avicola (Ferma 2)’ , jud. Hunedoara Considerations on the lithic industry from Şoimuş ‘La Avicola (Ferma 2)’, Hunedoara county
Roxana MUNTEANU, Daniel GARVĂN   Câteva date despre o structură neincendiată Cucuteni A-B descoperită la Bodeştii de Jos Cetăţuia Frumuşica Data about a Cucuteni A-B unburned structure discovered at Bodeştii de Jos Cetăţuia Frumuşica  
Alin FRÎNCULEASA, Andrei SOFICARU, Andrei MĂGUREANU, Bianca PREDA, Bogdan CIUPERCĂ, Daniel GARVĂN, Alin ANTON, Cătălin CONSTANTIN   Un complex funerar preistoric descoperit la Târgşoru Vechi (jud. Prahova) A prehistoric burial from Târgşoru Vechi (Prahova County)
Ion PĂTRAŞCU   Ceramica elenistică din aşezarea getică de la Zimnicea The Hellenistic pottery from Zimnicea Getic settlement
Bogdan CIUPERCĂ, Pavel MIREA   Topoare de luptă din a doua jumătate a mileniului I din colecţiile Muzeului Judeţean Teleorman Battle axes dated to the second half of I millennium from the Teleorman County Museum collection  
‘Arheologia Experimentală – metodă de generare şi testare a ipotezelor arheologice’, lucrările colocviului desfăşurat la Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria, 17 octombrie 2014 experimental archaeology methods foR generating and testing ARCHAEOLOGICAL hypotheses ’, Proceedings of the Colloquium held at Teleorman County Museum, Alexandria, 17 th of October 2014  
Pavel MIREA   Arheologie experimentală la Muzeul Judeţean Teleorman – o evaluare Experimental Archaeology at Teleorman County Museum – an assessment  
Cătălin LAZĂR   Proiectul Arhaeodrom în contextul arheologiei experimentale din România Arhaeodrom Project in the context of experimental archaeology in Romania  
Diana-Măriuca VORNICU   Arheologia experimentală ca bază a metodei traseologice. Studiu de caz: utilizarea străpungătoarelor în preistorie Experimental archaeology as the basis of the method of use trace studies. A case study: the use of borers in prehistory  
Ion TORCICĂ   Prelucrarea fibrelor vegetale în cadrul reconstituirilor arheologice Vegetable fibre processing in archaeological reconstructions  
Ana ILIE, Monica MĂRGĂRIT   Valorificarea experimentului ştiinţific din punct de vedere muzeologic. Studiu de caz: atelierul educaţional ‘Podoabele preistorice în lumea modernă’ La valorisation de l’expérimentation scientifique en muséologie. Etude de cas: l’atelier éducatif ‘Les parures préhistoriques dans le monde moderne  
Prezentare de carte BOOK REWIEWS
Adrian BĂLĂŞESCU   Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului, Muzeul Naţional de Istorie a României, Biblioteca Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare XIV, Editura Mega, Cluj – Napoca, 2014, 214 pagini, 111 figuri, anexă foto (49 fotografii), prefaţă de Dragomir Nicolae POPOVICI, rezumat în limba engleză (Francisc BAJA), ISBN 978-606-543-505-6 (Pavel MIREA)  
Daniel SPÂNU   Contribuţii arheologice şi iconografice la cercetarea sitului „Cetate” de la Zimnicea, Editura Ordessos, Piteşti, 2014, 157 pagini, 28 planşe, anexe, prefaţă de Dragoş MĂNDESCU, rezumat în limba engleză (Ioana ZIRRA), ISBN 978-606-8604-04-6 (Vlad V. ZIRRA)  
Eugen S. TEODOR   Uriaşul invizibil: Limes Transalutanus. O reevaluare la sud de râul Argeş, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013, 263 pagini, 69 figuri, 7 tabele, anexe, ISBN 978-606-537-181-1 (Andrei MĂGUREANU)

Arhiva de Articole