6/2014

Monica MĂRGĂRIT, Adrian BĂLĂŞESCU, Pavel MIREA   Prelucrarea oaselor de ovi-caprine în nivelul Starčevo-Criş I din aşezarea de la Măgura ‘Buduiasca’ (‘Boldul lui Moş Ivănuş’) Processing of Ovis Aries/ Capra Hircus bones from the Starčevo-Criş I level at Măgura ‘Buduiasca’ (‘Boldul lui Moş Ivănuş’) settlement  
Adrian BĂLĂŞESCU   Fauna de la Măgura ‘Buduiasca’ (cultura Vădastra) Neolithic fauna from Măgura ‘Buduiasca’ (Vădastra culture)  
Ana ILIE, Florin DUMITRU   Reprezentări zoomorfe eneolitice din colecţiile Complexului Naţional Muzeal ‘Curtea Domnească’ Târgovişte Chalcolithic zoomorphic representations from the National Museum Complex ‘Royal Court’ Târgovişte  
Camelia – Mirela Vintilă   Tipuri de locuinţe, materiale şi tehnici de construcţie neo-eneolitice în câmpia Bucureştiului Neolithic dwelling types, building materials and dwelling techniques in the Bucharest Plain  
Cristian SCHUSTER, Cristian Eduard ŞTEFAN, Pavel MIREA   Zur Endbrozezeit im Vedea – Tal Asupra bronzului final din valea Vedei
Pavel MIREA   Cetatea de la Cervenia. O fortificaţie la confluenţa râurilor Vedea şi Teleorman The fortress of Cervenia. A fortified settlement at the confluence of the Vedea and Teleorman Rivers  
Camelia-Mirela Vintilă, Elena-Florentina Gavrilă, Theodor-Aurelian Ignat   Două locuinţe din sec. VI-VII descoperite în situl Bucureşti ‘Dămăroaia‛ Two dwellings from the VI-VII centuries at Bucureşti ‘Dămăroaia‛  
Alin FrÎnculeasa, Valentin DUMITRAȘCU   Studiu arheozoologic al faunei din aşezarea din mileniul I p.Chr. de la Belciug (jud. Prahova) Archaeozoological study of fauna from the first millennium AD settlement at Belciug (Prahova county)  
Bogdan CIUPERCĂ   Observaţii asupra unor topoare de luptă din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova Notes on two battle axes from the Prahova County Museum of History and Archaeology collections  
Cătălina DĂNILĂ   Pictura cu grafit – o abordare experimentală Graphite paint – an experimental approach    
Prezentare publicaţii MJT  

Arhiva de Articole