5/2013

Adina BoroneanŢ New data on the prehistoric human habitations from Climente I and Climente II Caves in the Iron Gates of the Danube Noi date despre locuirile umane din peşterile Climente I şi II de la Porţile de Fier  
Laurens THISSEN Middle Neolithic ceramics from TELEOR 003, Southern Romania Ceramica neoliticului mijlociu din TELEOR 003 (Măgura ‘Buduiasca’, jud. Teleorman), sudul României  
Otis CRANDELL The Provenance of Neolithic and Chalcolithic Stone Tools from Sites in Teleorman County, Romania Provenienţa uneltelor de piatră neolitice şi eneolitice descoperite în situri din judeţul Teleorman, România  
Radian ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU Note asupra unui complex descoperit în aşezarea eneolitică de la Vităneşti, jud. Teleorman Notes on a Complex from the Eneolithic settlement at Vităneşti, Teleorman County  
Theodor IGNAT, Vasile OPRIŞ, Cătălin LAZĂR Ceramica din locuinţa nr.5 de la Sultana ‘Malu Roşu’. Analiză primară (II) The Pottery from Dwelling no.5 at Sultana ‘Malu Roşu’. Baseline Analyse (II)  
Alin FrÎnculeasa Note despre un tip de vas descoperit în aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova) Notes on a Vessel Type from the Eneolithic Settlement at Mălăieştii (Prahova County)  
Camelia – Mirela Vintilă Aşezările neo-eneolitice din Câmpia Bucureştiului (cu un repertoriu al descoperirilor) Neo-Eneolithic settlements in the Bucharest Plain ( with a inventory of finds)  
Daniel Garvăn Date preliminare privind plastica antropomorfă precucuteniană de la Costişa ‘Cetăţuia’ (jud. Neamţ). Campaniile 1959, 1960, 1962 Preliminary data on the Precucuteni Anthropomorphic Figurines from Costişa ‘Cetăţuia’ (Neamţ County). The 1959, 1960 and 1962 excavation campaigns  
Bogdan CIUPERCĂ Cercetări arheologice privind secolele VIII-X la Târgşoru Vechi, jud. Prahova Archaeological Research of the VIII-X Centuries at Târgsoru Vechi, Prahova County  
Ecaterina ţânţăreanu Câteva observaţii asupra tezaurului medieval de argint de la Mavrodin, judeţul Teleorman Some Remarks on the Medieval Silver Hoard from Mavrodin , Teleorman County  
Monica NICOLAESCU Arheologia româneasca şi studiile de ‘landscape’. Câteva exemple Romanian archaeology and landscape studies . Some examples  
Prezentare publicaţii MJT        
Colaboratori Contributors  

Arhiva de Articole