4/2012

Laurens THISSEN   Starčevo – Criş pottery from TELEOR 003, S Romania Ceramica Starčevo – Criş din TELEOR 003, sudul României    
Radian ANDREESCU   Reprezentări ornitomorfe descoperite în aşezarea de la Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman Ornithomorphic Figurines from Vităneşti ‘Măgurice’, Teleorman County  
Katia MOLDOVEANU   Un capac cu mâner antropo-zoomorf descoperit la Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman A Lid with an Anthropo-zoomorphic Handle from Vităneşti ‘Măgurice’, Teleorman County  
Ion TORCICĂ   Piese de tipul ‘coarne de consecraţie’ descoperite în aşezările Vităneşti ‘Măgurice’ (jud. Teleorman) şi Surduleşti (jud. Argeş) ‘Horns of Consecration’ from Vităneşti ‘Măgurice’ (Teleorman County) and Surduleşti ( Argeş County )  
Cristian Eduard ŞTEFAN, Valentin DUMITRAŞCU, Monica MĂRGĂRIT   Restitutiones Archaeologicae: aşezarea de tip tell de laCoşereni ‘Măgura de la Comana’, jud. Ialomiţa Restitutiones Archaeologicae: the Tell Settlement at Coşereni ‘Măgura de la Comana’, Ialomiţa County  
Theodor IGNAT, Vasile OPRIŞ, Mădălina VOICU, Radian ANDREESCU, Cătălin LAZĂR   Ceramica din locuinţa nr.5 de la Sultana ‘Malu Roşu’. Analiză primară (I) The Pottery from House nr.5 at Sultana ‘Malu Roşu’. Preliminary Analysis (I)
Alin FrÎnculeasa   Tradiţii şi contacte culturale în nordul Munteniei în epoca eneolitică: despre siturile de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova), Seciu (jud. Prahova) şi Coţatcu (jud. Buzău) Traditions and Cultural Contacts during the Northern Wallachia Eneolithic: the Sites from Mălăieştii de Jos, Seciu (Prahova County) and Coţatcu (Buzău County)  
Daniel Garvăn, Roxana Munteanu   Un sceptru cruciform descoperit la Traian ‘Dealul Fântânilor’ (jud. Neamţ) An Eared-type Mace from Traian ‘Dealul Fântânilor’ (Neamţ County)  
Ion Pătraşcu   Restituiri: Emil Moscalu, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca, judeţul Teleorman Restitutions: Emil Moscalu, Report on the Excavations at Orbeasca de Sus, Orbeasca Commune, Teleorman County  
Camelia – Mirela Vintilă, Despina Măgureanu   Notă asupra descoperirilor de sec. II – I a. Chr. din situl arheologic ‘Băneasa – La Stejar’ Notes sur les découvertes du II – I siècle av. ne. sur le site archéologique ‘Băneasa – La Stejar’  
Bogdan CIUPERCĂ   Locuințele așezărilor din Muntenia în secolele VIII-X Settlement Dwellings from the VIII-X Centuries in Walachia    
Ecaterina ţânţăreanu   Tezaurul de la Brânceni, jud. Teleorman, un tezaur medieval cu monede şi podoabe The Medieval Coin and Adornment Hoard from Brânceni, Teleorman County  
Alexandra GHENGHEA   Was there a death gesture during early iron age? A new meaning for the ‘Warrior from Capestrano’ Un gest al morţii în prima epocă a fierului? Un nou înţeles pentru ‘Războinicul din Capestrano’  
Prezentări de carte Book Rewiews        
Ecaterina ŢÂNŢĂREANU Habitat medieval în sud-vestul Munteniei în sec. XIV-XVII. Temeiuri istorice şi arheologice, Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman I, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010, 259 pagini, 60 planşe, abrevieri, bibliografie, sursele ilustraţiilor, indice general, rezumat în limba franceză, ISBN 978-973-8922-80-8 (Ştefan Nedelcuţă-Apope)  
Joanna R. Sofaer   The Body as Material Culture: A Theorethical Osteoarchaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, 188 pagini, 11 ilustratii, 3 tabele, ISBN 978-0-521-81822-3 (Mădălina Voicu)  
Obituaria Obituary         
Cătalin LAZĂR   Amintiri despre un prieten Memories of a Friend    
Colaboratori Contributors  

Arhiva de Articole