3/2011

Adina BORONEANŢ   Arheologul Vasile Boroneanţ la 80 de ani The Archaeologist Vasile Boroneanţ at 80 Years    
Marin CÂRCIUMARU   Omul şi arheologul Vasile Boroneanţ Vasile Boroneanţ, the Man and the Archaeologist    
Adina BORONEANŢ   A Suggested Chronology for the Iron Gates Mesolithic O propunere de cronologie pentru mezoliticul de la Porţile de Fier    
Pavel MIREA   Between Everyday and Ritual Use – ‘Small Altars’ or ‘Cult Tables’ from Măgura ‘Buduiasca’, Teleorman County (I): the Early Neolithic Finds Între folosin ţa cotidiană şi rituală – ‘altăraşe’ sau ‘măsuţe de cult’ de la Măgura ‘Buduiasca’, judeţul Teleorman (I): descoperirile din neoliticul timpuriu  
Marin Iulian NEAGOE   Despre idolii vinčieni de tip ‘tesalic’ descoperiţi în teritoriul comunei Hinova, judeţul Mehedinţi Vinča Idols of Thessalian Type Discovered in Hinova Village, Mehedinţi County  
Dimitrie C. BUTCULESCU (editare, note, bibliografie la notele editorului şi transpunere ilustraţii de Dragoş MăNDESCU)   Măgura Calonfirescu (Esploraţiune arheologică) Calonfirescu Mound (Archaeological Exploration) 
Radian ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU   Consideraţii privind vetrele din aşezarea gumelniţeană de la Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman The Hearths Discovered at Vitănești ‘Măgurice Settlement Belonging to Gumelnița Culture, Teleorman County  
Ana ILIE   Parure en terre cuite de la culture Gumelniţa des sites du départament de Dâmboviţa (Roumanie) Obiecte de podoabă din lut din cultura Gumelniţa descoperite în aşezări din judeţul Dâmboviţa (România)  
Ion TORCICĂ   Depozitul de lame de silex descoperit în localitatea Băbăiţa (jud. Teleorman) Flint Blade Hoard from Băbăiţa (Teleorman County)  
Cătălin Nicolae PĂTROI   Caracterul gumelniţean al culturii eneolitice Sălcuţa Gumelniţa Character of the Sălcuţa Eneolithic Culture    
Cristian Eduard ŞTEFAN   Aşezarea eneolitică de la Bârlăleşti – ‘Stanţia’, jud. Vaslui. Unele consideraţii asupra ceramicii The Neolithic settlement from Bârlăleşti – ‘Stanţia’ , Vaslui County. Considerations of the Ceramics  
Daniel Garvăn   Reprezentări ornitomorfe eneolitice din zona subcarpatică a Moldovei Représentations néolithiques d’oiseaux découvertes dans les zones collinaires de Moldova  
Ion Pătraşcu   Câteva materiale arheologice descoperite în cetatea getică de la Orbeasca de Sus, judeţul Teleorman Some Archaeological Finds from the Getic Fortress at Orbeasca de Sus, Teleorman County  
Alin Frînculeasa, Nicolae Şerban, Octav Negrea, Valentin Dumitraşcu   Date preliminare privind aşezarea medievală timpurie de la Belciug, jud. Prahova Preliminary Data on the Early Medieval Settlement from Belciug, Prahova County  
Bogdan CIUPERCĂ   Câteva puncte de vedere privind activităţile meşteşugăreşti şi spaţiile de ‘producţie’ între Carpaţi şi Dunăre în secolele VIII-X A Discussion of Craft Activities and ‘Production’ Areas between the Carpathians and the Danube in the VIII-X Centuries AD  
Ecaterina ţânţăreanu   De la răspunsurile la Chestionarul lui Odobescu la Lista Monumentelor Istorice 2010 – judeţul Teleorman From the Responses of Odobescu Questionnaire to the List of Historical Monument 2010 – Teleorman County  
Cătalin LAZĂR, Cristina MUJA, Gabriel VASILE   Cosideraţii teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare (III): contribuţiile antropologiei fizice Theoretical and Methodological Considerations in the Study of Funerary Practice (III): the Contribution of Physical Anthropology  
Prezentări de carte Book Rewiews    
Dragoş DIACONESCU   Cultura Tiszapolgár în România, Bibliotheca Brukental XLI, Editura Altip, Sibiu, 2009, 433 pagini, ISBN 978-973-117-244-6 902(498.4) (Mihaela Golea, Luisa Fulga)  
Victor Henrich BAUMANN   Noviodunum. Şantier arheologic 1995-2009, Editura Granada, Tulcea, 2010, 243 pagini, ISBN 978-973-8905-90-0 (Silviu ENE)  
Colaboratori Contributors  

Arhiva de Articole