2/2010

Adina BORONEANŢ   Ostrovul Corbului – o discuție asupra mormintelor mezolitice și neolitice timpurii Ostrovul Co rbului. Mesolithic and Neolithic burials – a discussion  
Abraham VAN AS   ‘How and why?’ The Neolithic pottery from Teleor 003, Teleor 008 and Măgura-Bran, Teleorman River Valley, southern Romania ‘Cum şi de ce?’ Ceramica neolitică de la Teleor 003, Teleor 008 şi Măgura-Bran, valea râului Teleorman, sudul României  
Alin FRÎNCULEASA, Octav NEGREA   Un sit din epoca neo-eneolitică în zona colinară a Munteniei – Seciu, jud. Prahova A Neolithic site in the hills area of Walachia – Seciu, Prahova County  
Pavel MIREA, Ion TORCICĂ   Locuirile neolitice şi eneolitice din zona Vistireasa, com. Nanov, jud. Teleorman. Note preliminare Neolithic and Eneolithic habitations from Vistireasa, Nanov, Teleorman County. Preliminary Notes  
Ana ILIE, Iulia NEAGA   Câteva date despre o posibilă producţie metalurgică în tell-ul de la Geangoeşti Some data about a possible metallurgical production to the Geangoiesti tell-settlement  
Ion TORCICĂ   Observaţii asupra unor vase gumelniţene cu perforaţii din tell-ul de la Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman Remarks on some Gumelniţa perforated vessels from ‘Măgurice’ tell settlement, Vităneşti, Teleorman County  
Dragoş MĂNDESCU   Sur la chronologie des habitations du type Alexandria Asupra cronologiei aşezărilor de tip Alexandria
Bogdan CIUPERCĂ, Pavel MIREA   Sud – Vestul Munteniei în secolele VIII – X The south-west of Walachia in VIII – X centuries    
Ecaterina ŢÂNŢĂREANU   Observaţii asupra ceramicii smălţuite – artistice de la Zimnicea, jud. Teleorman Observations on glazed pottery from Zimnicea, Teleorman County  
Steve MILLS   The Contribution of Sound to Archaeology Contribuţia sunetului în arheologie    
Cătălin LAZĂR   Consideraţii teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare (II): Contribuţiile arheologiei The theoretical and methodological considerations concerning the study of funerary practice (II): the contribution of archaeology  
Piotr JACOBSSON   Optically Stimulated Luminescence as a tool in environmental archaeology Luminiscenţa Stimulată Optic ca instrument în arheologia de mediu  
Colaboratori Contributors  

Arhiva de Articole