14/2022

Pavel MIREA In Honorem Ecaterina Ţânţăreanu septuagenariae dedicata
ARHEOLOGIE (Archaeology)
Maria-Venera RĂDULESCU Scene de dans redate pe cahle descoperite la Curţi Domneşti din Ţara Românească (sf. sec. XIV – sec. XV) Dance Scenes Rendered on Stove Tiles Discovered at the Royal Courts of Wallachia (end of the XIVth – XVth centuries)
Bogdan CIUPERCĂ, Andrei MĂGUREANU, Alin ANTON, Cornel DAVID Târgşor. Idei referitoare la evoluţia şi dezvoltarea oraşului medieval Târgşor. Some ideas on the evolution and development of the medieval city
Adrian BĂLĂŞESCU, Valentin RADU Analiza arheozoologică a materialului faunistic de la Cetatea Turnu (judeţul Teleorman) Archaeozoological analysis of the faunal material from Turnu Fortress (Teleorman County)
Alin FRÎNCULEASA, Octav NEGREA, Claudiu Gabriel ROBE, Alin ANTON Movile distruse – cercetarea Tumulului V de la Păulești (jud. Prahova) Destroyed mounds – the research of Mound no. V at Păulești (Prahova County)
Pavel MIREA, Ion TORCICĂ O biserică – bordei descoperită la Ciuperceni, jud. Teleorman A semi-subterranean church discovered at Ciuperceni, Teleorman County
ISTORIE (History)
Marius PĂDURARU O ipoteză privind cauza ostilităţii dintre Stroe Leurdeanu şi Cantacuzini Une hypotèse concernant la cause de l’hostilité d’entre Stroe Leurdeanu et les Cantacuzènes
Spiridon CRISTOCEA Contribuţii la cunoaşterea unui boier muscelean, postelnicul Andrei Călinescu Contribution à la connaissance d’un boyard de Muscel, le sénéchal Andrei Călinescu
Claudiu OLARU Studiu privind o cruce de piatră din com. Bragadiru, jud. Teleorman Study of a stone cross from Bragadiru commune, Teleorman County
Alexandra STÂNGĂ Casa Prefectului din Turnu Măgurele, ultimul martor conservat al unui ansamblu istoric de la sfârşitul secolului al XIX-lea The Prefect House in Turnu Măgurele, the last preserved evidence of a historical assemblage from the end of the 19th century
NUMISMATICĂ (Numismatics)
Radu ARDEVAN Numismatica la Universitatea din Cluj La numismatique à l’Université de Cluj

Arhiva de Articole