13/2021

Ştefan VASILE, Alina FLOROIU Primele mamifere fosile din Pleistocen de la Albeşti (judeţul Teleorman) şi exemplare suplimentare de Megaloceros din bazinul dacic (sudul României) The first Pleistocene fossil mammals from Albeşti (Teleorman County), and additional Megaloceros specimens from the Dacian Basin (southern Romania)
Pavel MIREA Notă asupra unei figurine zoomorfe descoperite la Negreni (com. Tătărăştii de Jos, jud. Teleorman) Notes on a zoomorphic figurine discovered at Negreni (Tătărăştii de Jos, Teleorman County)
Pavel MIREA, Alin FRÎNCULEASA Descoperirile de tip Glina din sud-vestul Munteniei – o evaluare An assessment of Glina-type discoveries from southwest Muntenia
Bogdan CIUPERCĂ, Tudor HILA Două fibule de schemă tracică găsite pe teritoriul judeţului Prahova Two Thracian shaped fibula discovered in Prahova County
Pavel MIREA, Ion TORCICĂ, Claudiu OLARU Cercetările arheologice preventive de la Biserica ‘Serdăreasa’ Roşiorii de Vede Rescue excavations at Roşiorii de Vede ‘Serdăreasa’ Church

Arhiva de Articole