11/2019

PALEONTOLOGIE PALEONTOLOGY      
Ştefan VASILE, Veronica COJOCARU, Bogdan Alexandru TORCĂRESCU   A partial Mammuthus meridionalis skeleton from Brebina (Teleorman County, Dacian Basin) Un schelet parţial de Mammuthus meridionalis dela Brebina (judeţul Teleorman, Bazinul Dacic)
ARHEOLOGIE ARCHAEOLOGY      
Andreea BÎRZU Notă asupra unui fragment de vas gumelniţean cu atribute antropomorfe descoperit la Vităneşti, jud. Teleorman Note on a Gumelniţa vessel with anthropomorphic features discovered at Vităneşti, Teleorman County  
Ion TORCICĂ Unburned loom weights from Vităneşti ‘Măgurice’ tell settlement (Teleorman County, southern Romania) Greutăţi de lut nears de pe tell-ul Vităneşti ‘Măgurice’ (judeţul Teleorman, sudul României)  
Alin FRÎNCULEASA, Bianca PREDA-BĂLĂNICĂ, Angela SIMALCSIK, Octav NEGREA, Bogdan CONSTANTINESCU, Daniela CRISTEA-STAN   Morminte Iamnaia într-un tumul redescoperit şi salvat în localitatea Blejoi (jud. Prahova) Yamnaya graves found in a burial mound, rediscovered and saved at Blejoi (Prahova County) 
Eugen S. TEODOR, Pavel MIREA, Emil DUMITRAȘCU, Mihai MICU Cercetările arheologice de la Segarcea-Deal ‘Cişmele’ (judeţul Teleorman) Archaeological research at Segarcea-Deal ‘Cişmele’ (Teleorman County  
Mihai MICU     Cetatea Turnu – o primă atestare anterioară domniei lui Mircea cel Bătrȃn Turnu Fortress – a first attestation before Mircea the Elder’s rule  
Robert GINDELE, Lavinia BRÂNDUŞAN, Viorel Ştefan GEORGESCU, Andrei HEROIU Cercetări arheologice preventive la Cetatea Turnu (Turnu Măgurele, jud. Teleorman), campaniile 2018-2019 – rezultate preliminare Rescue excavations at Turnu Fortress (Turnu Măgurele, Teleorman County), 2018-2019 seasons – preliminary results  
Adriana Gaşpar     Ceramica din perioada otomană târzie descoperită recent la Cetatea Turnu. Analiză preliminară Late Ottoman pottery recently found at Turnu Fortress. Preliminary analysis  
Pavel MIREA, Ion TORCICĂ, Claudiu OLARU     Cercetări arheologice preventive la Mănăstirea Coşoteni (com. Vedea, jud. Teleorman) Rescue excavations at Coşoteni Monastery (Vedea commune, Teleorman County)  

Arhiva de Articole