10/2018

Pavel Mirea Arheologul Radian Romus Andreescu la 60 ani The rcheaologist Radian Romus Andreescu at 60 years    
Steve Mills, Pavel Mirea, Amelia Pannett, Mark Macklin Early to mid-Holocene human-river interactions in the Lower Danube: new research at Poiana (Teleorman County) Interacţiunile om-fluviu în Holocenul timpuriu şi mijlociu la Dunărea de Jos: noi cercetări la Poiana, judeţul Teleorman  
Adina BoroneanŢ Practici funerare în preistoria timpurie a Porţilor de Fier – o re-aşezare cronologică Funerary practices during the early prehistory of the Iron Gates – a chronological re-assessment  
Valentin RADU, Pavel MIREA, Adrian BĂLĂȘESCU     Complexele arheologice Starčevo-Criș I (mileniile VII-VI BC) de la Măgura ‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’: analiza diacronică a resturilor faunistice The Starčevo-Criş I features (VII-VI BC) from Măgura ‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’: a diachronic analysis of the faunal assemblage  
Monica MĂRGĂRIT, Pavel MIREA, Adrian BĂLĂŞESCU Industria materiilor dure animale din nivelul Vădastra de la Măgura ‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’ (jud. Teleorman) Osseous materials industry in the Vădastra level of Măgura ‘Buduiasca Boldul lui Moş Ivănuş’ (Teleorman County  
Sabin POPOVICI Plastica culturii Dudeşti de pe valea Oltului Inferior Dudeşti figurines discovered in the Lower Olt Valley    
Cristian Eduard ŞTEFAN Notă asupra unor materiale preistorice de la Romula (Reșca, județul Olt) Note on prehistoric finds from Romula (Reşca, Olt County)  
Elena RENŢA, Simona MUNTEANU, Florin VLAD, Radu COMAN Aşezarea neolitică Boian-Giuleşti de la Săveni ‘La Cărare’, judeţul Ialomiţa The Neolithic Boian-Giuleşti settlement at Săveni ‘La Cărare’, Ialomiţa County  
Katia MOLDOVEANU, Camelia – Mirela Vintilă Modele de construcții eneolitice. Tipologie și cronologie Eneolithic House Models. Typology and Chronology    
Ion TORCICĂ Vârfuri de săgeată şi suliţă din silex din arealul sud-vestic al culturii Gumelniţa The arrow and spear flint points from the south-west area of the Gumelniţa culture  
Ana ILIE Studiu morfologic şi funcţional al structurilor de combustie din cultura Gumelniţa Morphological and functional study of the Gumelniţa structures for combustion  
Alin FRÎNCULEASA, Bianca PREDA, Daniel GARVĂN, Tiberiu NICA, Octav NEGREA   La hotarul nordic al culturii Gumelniţa – aşezarea de la Urlaţi (jud. Prahova) At the northern border of the Gumelniţa culture – the settlement of Urlaţi (Prahova County)  
Daniel GARVĂN, Angela SIMALCSIK, Alin FRÎNCULEASA     Complexe arheologice preistorice cercetate la Gherăseni ‘Grindul Cremenea’ (jud. Buzău) la mijlocul secolului al XX-lea Prehistoric features excavated at Gherăseni ‘Grindul Cremenea’ (Buzău County) during the middle of the XXth Century  
Laurenţiu GRIGORAŞ Figurinele zoomorfe din siturile neo-eneolitice de la Aldeni, com. Cernăteşti şi Coţatcu, com. Podgoria (jud. Buzău) Zoomorphic figurines discovered at the Neo-Eneolithic sites at Aldeni, Cernăteşti commune and Coţatcu, Podgoria commune (Buzău County)  
Sabin Adrian LUCA ‘Zeiţa cu şarpele’ şi ‘Ianus’ – Tărtăria ‘Gura Luncii’, campania de cercetări preventive din anii 2014-2015 Goddess with snake’ and ‘Ianus’ – the rescue excavation campaigns at Tărtăria ‘Gura Luncii, 2014-2015  
  Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie – 10 ani de la apariţie Teleorman County Museum Bulletin. Archaeological Series – 10 years of publishing 

Arhiva de Articole